آخرین مطالب

برگزاری مراسم عزای امام حسین(ع) در برخی کشورهای آفریقایی

اداره امور فکری و فرهنگی آستان عباسی طبق برنامه هرساله خود برای بزرگداشت مناسبت‌های ویژه اهل بیت علیهم السلام، امسال نیز همزمان با آغاز ماه محرم مجالس عزاداری برای اباعبدالله الحسین(ع) را در برخی کشورهای آفریقایی از جمله نیجریه برگزار می‌کند. سید مسلم الجابری مسئول واحد تبلیغ این مرکز گفت: این مجالس حسینی در تعدادی از کشورهای قاره سیاه در …

Read More »

روز هجدهم ذی الحجه، روز عید غدیر و عید اللّٰه الأکبر و عید آل محمّد(علیهم‌السلام) و عظیم‌ترین عید است

روز هجدهم ذی الحجه، روز عید غدیر و عید اللّٰه الأکبر و عید آل محمّد(علیهم‌السلام) و عظیم‌ترین عید است و حق‌تعالی هیچ پیامبری را مبعوث نفرموده جز آنکه این روز را عید کرده و حرمت آن را دانسته، نام این روز در آسمان روز «عهد معهود» و در زمین روز «میثاق مأخوذ» و «جمع مشهود» است. روایت شده است: که …

Read More »

استعلام مدرک زبان انگلیسی

صدور مدرک از طریق سامانه یکپارچه استعلامات (مدارک و اسناد ) با مشخصات فرد ذیل مورد تایید می باشد. آقا/ خانم :معین رجبی چافی کد ملی :۴۳۱۱۷۰۶۹۳۶کد طلبگی:۱۶۸۳۳۶ مدرک صادره : تکمیل دوره آموزش مقدماتی مکالمه زبان انگلیسی Name:Moin Rajabi ChafiElementary English course The certificate issued with the following specifications is correct.

Read More »

استعلام مدرک زبان انگلیسی

صدور مدرک از طریق سامانه یکپارچه استعلامات (مدارک و اسناد ) با مشخصات فرد ذیل مورد تایید می باشد. آقا/ خانم :محمد رسول کریمی احمد آبادی کد ملی :۵۶۱۰۰۱۸۴۷۱کد طلبگی:۱۴۴۰۹۴ مدرک صادره : تکمیل دوره آموزش مقدماتی مکالمه زبان انگلیسی The certificate issued with the following specifications is correct. Name:Mohammad Rasool Karimi AhmedabadiElementary English course

Read More »

استعلام مدرک زبان انگلیسی

صدور مدرک از طریق سامانه یکپارچه استعلامات (مدارک و اسناد ) با مشخصات فرد ذیل مورد تایید می باشد. آقا/ خانم :عسکر درخشان دوست کد ملی :5509907398کد طلبگی:67528 مدرک صادره : تکمیل دوره آموزش مقدماتی مکالمه زبان انگلیسی The certificate issued with the following specifications is correct. Name:Askar Derakhshan DostElementary English course

Read More »

استعلام مدرک زبان انگلیسی

صدور مدرک از طریق سامانه یکپارچه استعلامات (مدارک و اسناد ) با مشخصات فرد ذیل مورد تایید می باشد. آقا/ خانم :حسین زارعی کد ملی :2420525809کد طلبگی:91847 مدرک صادره : تکمیل دوره آموزش مقدماتی مکالمه زبان انگلیسی The certificate issued with the following specifications is correct. Name:Hossein ZareiElementary English course

Read More »

استعلام مدرک زبان انگلیسی

صدور مدرک از طریق سامانه یکپارچه استعلامات (مدارک و اسناد ) با مشخصات فرد ذیل مورد تایید می باشد. آقا/ خانم : سید مرتضی فرید موسوی کد ملی : 1742042597کد طلبگی: 95701 مدرک صادره : تکمیل دوره آموزش مقدماتی مکالمه زبان انگلیسی The certificate issued with the following specifications is correct. Name: Seyyed Morteza Farid MousaviElementary English course

Read More »

استعلام مدرک زبان انگلیسی

صدور مدرک از طریق سامانه یکپارچه استعلامات (مدارک و اسناد ) با مشخصات فرد ذیل مورد تایید می باشد. آقا/ خانم : مهدی خلیلی کد ملی : 2741917868کد طلبگی: مدرک صادره : تکمیل دوره آموزش مقدماتی مکالمه زبان انگلیسی The certificate issued with the following specifications is correct. Name: Mahdi KhaliliElementary English course

Read More »

استعلام مدرک زبان انگلیسی

صدور مدرک از طریق سامانه یکپارچه استعلامات (مدارک و اسناد ) با مشخصات فرد ذیل مورد تایید می باشد. آقا/ خانم : ابراهیم خمیسی کد ملی :۱۸۲۹۸۹۹۹۷۱کد طلبگی:۷۷۹۶۶ مدرک صادره : تکمیل دوره آموزش مقدماتی مکالمه زبان انگلیسی The certificate issued with the following specifications is correct. Name: Ebrahim KhamisiElementary English course

Read More »

استعلام مدرک زبان انگلیسی

صدور مدرک از طریق سامانه یکپارچه استعلامات (مدارک و اسناد ) با مشخصات فرد ذیل مورد تایید می باشد. آقا/ خانم : تقی علیزاده کد ملی : Passport : P05788372کد طلبگی: ——- مدرک صادره : تکمیل دوره آموزش مقدماتی مکالمه زبان انگلیسی The certificate issued with the following specifications is correct. Name:Taqi AlizadaElementary English course

Read More »

استعلام مدرک زبان انگلیسی

صدور مدرک از طریق سامانه یکپارچه استعلامات (مدارک و اسناد ) با مشخصات فرد ذیل مورد تایید می باشد. آقا/ خانم : محمد مهدی عربی کد ملی :۴۴۲۱۳۱۴۳۴۱کد طلبگی: ۱۷۵۲۴۳ مدرک صادره : تکمیل دوره آموزش مقدماتی مکالمه زبان انگلیسی The certificate issued with the following specifications is correct. Name:Mohammad Mehdi ArabiElementary English course

Read More »

استعلام مدرک زبان انگلیسی

صدور مدرک از طریق سامانه یکپارچه استعلامات (مدارک و اسناد ) با مشخصات فرد ذیل مورد تایید می باشد. آقا/ خانم :محمدجواد عباسی کد ملی : 5030061517کد طلبگی: 93851 مدرک صادره : تکمیل دوره آموزش مقدماتی مکالمه زبان انگلیسی The certificate issued with the following specifications is correct. Name: Mohammad Javad AbbasiElementary English course

Read More »

استعلام مدرک زبان انگلیسی

صدور مدرک از طریق سامانه یکپارچه استعلامات (مدارک و اسناد ) با مشخصات فرد ذیل مورد تایید می باشد. آقا/ خانم : ابوالفضل داودی مهر کد ملی :0421362871کد طلبگی:32192 مدرک صادره : تکمیل دوره آموزش مقدماتی مکالمه زبان انگلیسی The certificate issued with the following specifications is correct. Name:Abolfazl Davoudi MehrElementary English course

Read More »

استعلام مدرک زبان انگلیسی

صدور مدرک از طریق سامانه یکپارچه استعلامات (مدارک و اسناد ) با مشخصات فرد ذیل مورد تایید می باشد. آقا/ خانم : محمد صادق پیمانی کد ملی : 0081873001کد طلبگی: 68503 مدرک صادره : تکمیل دوره آموزش مقدماتی مکالمه زبان انگلیسی The certificate issued with the following specifications is correct. Name: Mohammad Sadegh PeymaniElementary English course

Read More »

استعلام مدرک زبان انگلیسی

صدور مدرک از طریق سامانه یکپارچه استعلامات (مدارک و اسناد ) با مشخصات فرد ذیل مورد تایید می باشد. آقا/ خانم : کد ملی :۲۵۵۰۱۲۹۱۱۳کد طلبگی:۹۲۷۱۶ مدرک صادره : تکمیل دوره آموزش مقدماتی مکالمه زبان انگلیسی The certificate issued with the following specifications is correct. Name:Abolfazl Shahsevand GharehghaniElementary English course

Read More »