توضیح المسائل و استفتائات مراجع عظام

آیا طلاق زنی که در دوره عادت ماهانه است درست است؟

پاسخ: اگر مردى از عامه زن خود را كه در حال عادت است طلاق دهد،و يا در حال پاكى كه با او مقاربت كرده است طلاق دهد،اين طلاق بر مذهب او صحيح است،ولى در مذهب اماميه اين طلاق باطل است،بنابراين مرد شيعى بنا به قاعدۀ الزام مى‌تواند با آن زن بعد از تمام شدن ايام عدّه ازدواج كند. آیت الله …

Read More »

آیا زن از مردی که دچار بیماری بوده و طلاقش داده ارث می برد؟

پاسخ: اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد، اگرچه طلاق باین باشد، و قبل از گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد، زن با دو شرط از او ارث می‌برد: اول ان که در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد. دوم ان که شوهر در ادامه همان مرضی که در ان مرض زن را طلاق داده، به واسطه ان مرض …

Read More »

اگر زنی بخواهد از درآمد یا مال خود، برای انجام مراسم اهل بیت(علیهم السلام) استفاده کند، نیاز به اجازه شوهر دارد؟

اگر زنی بخواهد از درآمد یا مال خود، برای انجام مراسم اهل بیت(علیهم السلام) استفاده کند، نیاز به اجازه شوهر دارد؟ جواب: در موارد غیر نذر، اختیار با خود اوست اما در صورت حضور شوهر، نذر زن بنا بر احتیاط واجب باید با اجازه او باشد. آیت الله خامنه ای

Read More »